Tijdelijke evenementen... duurzame voetafdruk!

Tijdelijke evenementen... duurzame voetafdruk!

Is het tijdelijke karakter van een evenement in strijd met de ecologische dimensie ervan? Kunnen we evenementen zó organiseren of uitwerken dat we de negatieve impact ervan op het milieu zo laag mogelijk houden? En is dit de enige dimensie van een duurzaam evenement? Duurzaam denken is nadenken over de impact van een evenement, zowel op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid als bij het verspreiden van een duurzame boodschap. Bij VO Communication zorgen wij voor duurzame communicatie rond uw evenement, gebaseerd op de waarden van onze klanten en die van ons. Respect, een open geest en passie om te ondernemen vormen dan ook de basis voor onze manier van werken.

Merken vallen meer dan ooit terug op het tijdelijke aspect van evenementen om in het oog te springen. Vandaag telt vooral de UX, lees: User eXperience. Bij een evenement staat m.a.w. vooral de emotionele beleving centraal van een inhoudelijke boodschap die binnen een bepaald kader verspreid wordt onder een bepaald publiek en onder vooraf bepaalde omstandigheden. Een beleving die niet zonder gevolgen blijft voor onze omgeving...

Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk en ook voordelig is om maatschappelijk verantwoord ondernemen op te nemen bij het bedenken, plannen en organiseren van een evenement én ook de deelnemers te betrekken in deze positieve gedachte. Een uitgebreidere user experience voor de genodigden, aan dezelfde of zelfs aan een lagere prijs voor de adverteerder of de organisatie. Om dit te bereiken, moeten we samen tot een kader komen waarin duurzaamheid een meerwaarde betekent voor alle betrokken partijen van het evenement en de communicatie errond. Hierbij dienen we eveneens alle middelen concreet in kaart te brengen die we voor, tijdens en na het evenement kunnen gebruiken.

Een kwestie van nadenken, willen... en de juiste middelen selecteren
Elke onderneming komt op een zeker moment wel eens in aanraking met duurzaam ondernemen. Hierbij kunnen we twee drijvende krachten onderscheiden die bedrijven helpen bij hun keuze om in duurzaamheid te investeren: nadenken, binnen een vrijwillig en actief kader, en hierbij beslissingen willen nemen die de ambitie van het duurzame project en het ter beschikking gestelde budget omlijnen.

Om adverteerders daarbij te helpen, legt VO Event al meer dan 20 jaar de nadruk op “People, Profit, Planet”. Op die manier worden klanten aan de hand van een kwalitatieve en duurzame aanpak geholpen bij het halen van hun doelstellingen, zonder dat dit een invloed heeft op de winsten.

Concrete ideeën om te onthouden!
VO Event heeft zo al een groot aantal duurzame evenementen op succesvolle wijze gerealiseerd. Ontdek hier drie cases en enkele concrete ideeën om te onthouden die hiervan getuigen!

 

Brussels European Green Capital
Begeleiding bij de strategie
VO Event was een belangrijke partner voor Leefmilieu Brussel tijdens de campagne van de Brusselse kandidatuur voor de award van Green European Capital 2015. De doelstelling? Van Brussel een voorbeeld maken op het vlak van duurzame ontwikkeling, levenskwaliteit en solidariteit voor iedereen.  “We wilden rekening houden met de mening van de betrokken burgers over de verschillende procedures - beter sorteren, zich beter verplaatsen, beter renoveren, beter eten - die hun stad duurzamer maken,” zo vertelt ons Michel Huvenne, Client Services Director bij VO Communication.

Om dit duurzame aspect weer te geven, heeft VO niet alleen de bestaande, natuurlijke infrastructuur in de decoratie gebruikt, maar ook materialen met een milieucertificaat en van lokale oorsprong. Ook het logistieke aspect stond in het teken van duurzaamheid: het materiaal werd per boot vervoerd, een transportmiddel dat 100% zelfstandig instaat voor zijn energie.

 

Cofely (GDF Suez)
Begeleiding bij de productie
VO heeft de opening van het nieuwe Agility Centre (Data Centre) van Cofely georganiseerd.

Bijzonder aan dit centrum is onder meer dat de constructie gebaseerd is op vernieuwende technologieën die van dit gebouw een ecologisch en duurzaam centrum maken.

VO Event heeft dit groene aspect proberen te integreren in de uitwerking en het verloop van het evenement, onder meer door een “no print”-optiek aan te bevelen en een herbruikbare decoratie te bestellen bij lokale leveranciers: een houten vloerbekleding in plaats van een one shot tapijt en herbruikbare signalisatieborden. Het meubilair bestond eveneens uit hout en voor de verlichting werd geopteerd voor de energiezuinige LED-technologie.
Wat de catering betreft, werd er gekozen voor lokale, biologische en seizoensproducten. Als welkomstgeschenk, ten slotte, koos VO voor brochures gemaakt van recycleerbaar materiaal.

 

Apéros Verts - Eetbare parken
Begeleiding bij de strategie en de uitwerking op het terrein 
Voeding is verantwoordelijk voor een kwart van de totale ecologische voetafdruk van Brussel. Het is dus belangrijk om de Brusselaars bewust te maken van het belang van duurzamere voeding. Dit gaat echter veel verder dan het “bio”-modeverschijnsel van de laatste jaren. In dit opzicht zorgde Leefmilieu Brussel, in samenwerking met VO Event, voor het project “Eetbare parken”. Inwoners van Brussel konden zo zien dat duurzame voeding niet enkel stond voor lokaal, seizoensgebonden en bio. Dit zorgt niet alleen meer voor een ecologische, sociale, economische en gastronomische meerwaarde, maar ook voor plezier en gezelligheid. Het vervoer van het materiaal werd bovendien zo veel mogelijk gegroepeerd.

 

Als u graag meer te weten komt over onze duurzame evenementen, neem dan zeker contact op met een van onze specialisten via onze persdienst.

 

Contact us
Karel Goethals voice
Karel Goethals voice
About Vo Event

Vo Event
281 Av. Van Volxem
1190 Brussels